都会と自然が一体化した、こういう街に住みたい奴wyyyyyyyyyyyyyyyyywyywyyyyyyymyyoyowyyxoow